fbpx

חזון עמותת להיטיב

פריצת מעגל העוני ברשויות המקומיות על ידי עבודה מקבילה עם הרשות המקומית והמשפחות

לאחר 3 שנות עבודה עם משפחות (פיילוט במגדל העמק) הגענו להישגים הבאים

% 0
שיפרו את השכלתם
% 0
מהמשתתפים בפרוייקט נמצאים במעגל התעסוקה
% 0
עלייה בממוצע שכר המשתתפים בפרוייקט
% 0
מהמשפחות דיווחו שהאימון האישי תודעתי בשיטת "סאטיה" שהעמותה סיפקה להם היה גורם משמעותי בשינוי שעברו
% 0
מהמשתתפים מתנדבים בקהילה (לעומת 0% בתחילת הפרויקט)
% 0
ירדו מתלות בקצבאות הביטוח הלאומי
סגירת תפריט