fbpx
להיטיב | פורצים את מעגל העוני
15260
rtl,home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15260,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
ביטוח לאומי
גבי אשכנזי
גוינט
מאיר כהן
מגרש
עמותת להיטיב

עמותת להיטיב משנה מציאות באמצעות שינוי תפיסה של משפחות המתמודדות עם עוני בין דורי ומעבירה אותם מתלות לאחריות, מייאוש להזדמנות.

להיטיב מעצימה את המשפחה ושמה את האדם במרכז באמצעות התייחסות כוללת לסביבת חייו- הפעלת חליפת שירותים עירונית ואישית במעורבות והובלה של ראש הראשות המקומית וכן חשיפת המשפחה לעולם של אפשרויות, מיצוי זכויות מירבי ומתן תקווה וסיכוי לצמיחה והתפתחות אישית של האדם בסביבת חייו.

העמותה מפעילה את תוכנית מתלות לאחריות הבנוי על מודל התערבות חברתי-כלכלי-הוליסטי שפועל למיצוי משאבי המערכת ומתוך התפיסה כי המשפחה במרכז וכי על הקהילה לקחת אחריות קולקטיבית. במסגרת מודל ההתערבות מתבצע שיתוף פעולה שבו הרשות המקומית, הקהילה, המשפחה והפרט לוקחים אחריות ומעורבים יחדיו לטובת השגת שינוי חברתי.

התוכנית פועלת ב-4 רבדים: הפרט, המשפחה, הקהילה, והרשות המקומית ומאפשרת הזדמנויות של צמיחה עבור המשפחות הלוקחות חלק בתוכנית. ייחודיות התוכנית הינה בפיתוח מודל קהילתי-מוניציפאלי שבראשה עומד ראש העיר, מעבר של סדרת אימונים אישיים לחילוץ מתודעת העוני, חליפת שירותים אישית ומיצוי זכויות ומשאבים.

חזון עמותת להיטיב

צמצום פערים חברתיים ברשויות המקומיות, מניעה וטיפול בעוני ועל ידי כך שבירת העוני הבינדורי בישראל.

דאגה לרווחה הנפשית והפיזית ומקסום היכולות של כל אזרח במדינה ועל-ידי כך צמצום תופעת העוני הבינדורי במדינה.

תוכנית ההתערבות והטיפול במשפחה

תוכנית ההתערבות והטיפול במשפחה

  • איתור, מיון וגיוס של 50 משפחות
  • הצמדה של מטפל מקרה ומאמן לכל משפחה
  • אספקת סל שירותים הוליסטי המותאם לצרכים האינדיבידואלים של כל משפחה

הפעילות כוללת

הפעילות כוללת

  • תכלול ואיגום משאבים עירוניים, ממשלתיים ופרטיים
  • ייצור משאבים נוספים
  • הכשרה ובניית יכולות ברשות המקומית להפעלה עצמאית של ההתערבות
  • גיוס מתנדבים
  • פעולות לשיפור פיסי של סביבת המגורים בשכונות בהן מתמקדת ההתערבות
  • הקמה וליווי של מנהלת שכונה המורכבת הן ממשתתפי התכנית, הן מתושבים אחרים.

הבעיה

הבעיה

עוני הינו תופעה חברתית רב-ממדית, שמשפיעה באופן רחב ומשמעותי על האנשים, המשפחות והקהילות החווים אותו. המשפחות העניות חוות קשיים רבים בכל תחומי החיים ממילוי הצרכים הבסיסיים דרך הענקת תנאים הולמים לילדיהם להתפתחות ולמיצוי הפוטנציאל שלהם ועד להשתלבות בעבודה. במקביל העוני מהווה פגיעה בחוסנה הלאומי של החברה בישראל במישור הכלכלי, החברתי והביטחוני. המשאבים הנחוצים לפתרון העוני בישראל קיימים אך אינם מנוצלים כראוי בשל אי התאמה, חוסר תכלול ועלויות גבוהות ומכאן שיש צורך בשינוי.