fbpx

חזון עמותת להיטיב

לפרוץ את מעגל העוני ברשויות מקומיות, באמצעות מיצוי כושר השתכרות, והגברת המוביליות החברתית.

לאחר 3 שנות עבודה עם משפחות (פיילוט במגדל העמק) הגענו להישגים הבאים

% 0
שיפרו את השכלתם
% 0
מהמשתתפים בפרוייקט נמצאים במעגל התעסוקה
% 0
עלייה במיצוי כושר ההשתכרות של המשתתפים בפרויקט
% 0
מהמשפחות דיווחו שהאימון האישי תודעתי בשיטת "סאטיה" שהעמותה סיפקה להם היה גורם משמעותי בשינוי שעברו
% 0
מהמשתתפים מתנדבים בקהילה (לעומת 0% בתחילת הפרויקט)
% 0
ירדו מתלות בקצבאות הביטוח הלאומי

 מוביליות חברתית: הילדים שיפרו את הישגיהם בכל התחומים: לימודי, רגשי והתנהגותי

סגירת תפריט