fbpx
החזון של עמותת להיטיב הוא לפרוץ את מעגל העוני בישראל
להיטיב פועלת לפרוץ את מעגל העוני ברשויות מקומיות על ידי עבודה מקבילה עם הרשות המקומית והמשפחות
להיטיב פועלת לפרוץ את מעגל העוני ברשויות מקומיות על ידי עבודה מקבילה עם הרשות המקומית והמשפחות
סגירת תפריט