fbpx

על עמותת להיטיב

חזון העמותה

פריצת מעגל העוני בישראל. 

להיטיב פועלת לפרוץ את מעגל העוני ברשויות מקומיות על ידי עבודה מקבילה עם רשויות מקומיות והמשפחות 

אנחנו מאמינים, שאימוץ התכנית שלנו בישראל יוביל להוצאה של 25%
מהמשפחות העניות ממעגל העוני בתוך עשור, ובכך בסופו של דבר להוביל
לצמצום פערים בחברה הישראלית
ולפריצת מעגל העוני!!!

"אין אי שיוויון גדול מאשר יחס שווה ללא שווים" 

פליקס פרנקפורטר, 1949
סגירת תפריט