fbpx

חזון העמותה

לפרוץ את מעגל העוני ברשויות מקומיות, באמצעות מיצוי כושר השתכרות, והגברת המוביליות החברתית.

אנחנו מאמינים, שאימוץ התכנית שלנו בישראל יוביל להוצאה של 25%
מהמשפחות העניות ממעגל העוני בתוך עשור, ובכך בסופו של דבר להוביל
לצמצום פערים בחברה הישראלית
ולפריצת מעגל העוני!!!

"אין אי שיוויון גדול מאשר יחס שווה ללא שווים" 

פליקס פרנקפורטר, 1949
סגירת תפריט