fbpx

החזון

לפרוץ את מעגל העוני ברשויות מקומיות באמצעות מיצוי כושר השתכרות והגברת המוביליות החברתית

על להיטיב

עמותת להיטיב  הוקמה ב 2014- על-מנת לצמצם פערים
חברתיים ברשויות מקומיות על-ידי עבודה מקבילה עם הרשות המקומית ומשפחות החיות
בעוני. בכך פועלת להיטיב לפרוץ את מעגל העוני בישראל.

מודל ההתערבות הוא חברתי-כלכלי-הוליסטי, אשר ממקסם את משאבי המערכת ופועל לרוחב ולעומק

לרוחב:

שיתוף-פעולה וסנכרון עם כלל המגזרים במטרה לבנות אקו-סיסטם עירוני להתמודדות עם תחום העוני.
להיטיב מתחילה במיפוי כולל ולאחר מכן בונה תכנית אסטרטגית ומייצרת תשתית עירונית להתמודדות עם תחום
העוני בכפוף לנתונים ומגמות (מערכת הפעלה רשותית).

לעומק:

להיטיב שמה את המשפחה במרכז מול כל הגורמים העירוניים והחברתיים, מעצימה אותה ומקדמת עבורה
תכנית המותאמת לצרכיה ועל-ידי כך המשפחה יוצאת מתלות לעצמאות.

מגדל העמק

במגדל-העמק להיטיב מפעילה תכנית עירונית לצמצום עוני ראשונה מסוגה בעולם המסתכלת על כלל התושבים החיים בעוני ושמה יעד מדיד לצמצום עוני. ב-2019 העמותה עובדת עם כ-100 משפחות באופן ישיר ועוד כ-500 משפחות באופן עקיף.

יקנעם

להיטיב עובדת עם הקהילה האתיופית

סגירת תפריט