fbpx

על להיטיב

עמותת להיטיב  הוקמה ב 2014- על-מנת לצמצם פערים
חברתיים ברשויות מקומיות על-ידי עבודה מקבילה עם הרשות המקומית ומשפחות החיות
בעוני. בכך פועלת להיטיב לפרוץ את מעגל העוני בישראל.

מודל ההתערבות הוא חברתי-כלכלי-הוליסטי, אשר ממקסם את משאבי המערכת ופועל לרוחב ולעומק

לרוחב:

שיתוף-פעולה וסנכרון עם כלל המגזרים במטרה לבנות אקו-סיסטם עירוני להתמודדות עם תחום העוני.
להיטיב מתחילה במיפוי כולל ולאחר מכן בונה תכנית אסטרטגית ומייצרת תשתית עירונית להתמודדות עם תחום
העוני בכפוף לנתונים ומגמות (מערכת הפעלה רשותית).

לעומק:

להיטיב שמה את המשפחה במרכז מול כל הגורמים העירוניים והחברתיים, מעצימה אותה ומקדמת עבורה
תכנית המותאמת לצרכיה ועל-ידי כך המשפחה יוצאת מתלות לעצמאות.

להיטיב הפעילה פיילוט ראשון בין השנים 2014-2017 והגיעה להישגים מרשימים

0 %
מהמשפחות דיווחו שהאימון האישי תודעתי בשיטת סאטיה שלהיטיב סיפקה להם היה גורם משמעותי בשינוי שעברו
0 %
ירדו מתלות בקצבאות הביטוח הלאומי
0 %
מהמשתתפים בפרויקט נמצאים במעגל התעסוקה. 75% במשרה מלאה (לעומת 45% בתחילת הפרויקט)
0 מתוך 11
אגפים בעירייה מדווחים על שינוי באופן השירות שלהם לאוכלוסייה
סגירת תפריט