שותפים לדרך

מגזר עסקי

מגזר שלישי/עמותות

גופים ציבוריים ממשלתיים

גופים אקדמאיים

תורמים מרכזיים