התכנית

מהבעיה ועד הפתרון
יעדים
סיפורי הצלחה

מהבעיה ועד הפתרון

466,000 משפחות עניות בישראל
1,800,000 נפשות
אין תזוזה משמעותית מאז
שנת 2,002

48,000,000,000 מיליארד ש"ח עלות העוני למשק, אשר פוגע בכלל תחומי החיים המשפיעים על הכלכלה הישראלית…..

הסיבות

אין אג'נדה בתחום סוגיות חברתיות בכלל, ועוני בפרט- נתונים, יעדים לאומיים וגישה תוצאתית
הפתרונות הקיימים היום עוסקים במתן מענה לטווח הקצר ודיסיפלינארי, ולא בשינוי טרנספורמטיבי רב מימדי
רשויות מקומיות הן לא חלק מהפתרון נכון להיום
כלומר- בעיה רב ממדית מצריכה פתרון רב מימדי

הפתרון

הסתכלות הוליסטית ששמה את המשפחה במרכז ויוצרת אקו-סיסטם לפריצת מעגל העוני

למה להיטיב?

הקמנו מעבדה בינלאומית לחקר העוני שעוסקת בפיתוח, תפעול
והוכחת מודלים חדשניים לצמצום עוני ובשינוע רשויות מקומיות להוות מנועי צמצום עוני

אנו מייצרים אדבוקציה לעבודה בכפוף לאג’נדה, יעדים ושפה תוצאתית

הכנסנו שחקן חדש ומרכזי לזירת צמצום העוני ואנו יוצרים אקו-סיסטם לצמצום עוני ברשויות מקומיות

הפעלנו פיילוט מוכח שיונפק כאג”ח ומראה על שיפור במוביליות חברתית של ילדי משפחות הפיילוט